Saturday, January 20, 2007

Homosexualitet i djurriket

Två intressanta artiklar på DN om homosexualitet och könsroller i djurriket. Rekommenderas.

DN: Homosexuella kontakter vanliga i djurriket
"Det är en långlivad myt att sex mellan djur endast sker med det motsatta könet. Det finns gott om exempel i djurvärlden på alltifrån enstaka homosexuella kontakter till livslånga samkönade parförhållanden. Ibland är det bara för djurens höga nöjes skull, men homosexualiteten kan också ha en evolutionär fördel."

DN: Våra könsroller inte alls så naturliga
"De könsroller som vi många gånger ser som de naturliga med en dominant och aggressiv hanne och en underordnad och omvårdande hona är långt ifrån någon regel i naturen. Det finns gott om exempel på andra förhållanden mellan könen.

Homosexualitet bland djur och omvända könsroller har inte visats. Naturprogram och filmer visar det som passar in på samhällets bild av hur djur "ska" bete sig. Jag läste för några år sedan intervjuer med naturfilmare som blev irriterande på att deras material klipptes om, så att lejon som parade sig med andra lejon av samma kön (både honor och hanar) klipptes bort och hur lejonens beteenden även vad gällde ungar och annat ändrades för att passa ihop med samhällets familjebild. Lejonhonor och hannar lever inte i mänskliga familjeförhållanden med en mamma, en pappa och 1.3 barn, men ändå visar naturpgoram den bilden. Hmm...