Tuesday, January 16, 2007

Nyhet: KI undersöker inställning till vaccin

Karolinska institutet gör nu en undersökning av svenskarnas inställning till det nya vaccinet mot livmodercancer.

I dag skickas en enkät ut till 40.000 svenskar, män och kvinnor i åldrarna 18-30 år och föräldrar till pojkar och flickor mellan 12-15 år kommer att tillfrågas om inställning till HPV-vaccin. (...) Cirka 70 procent av alla sexuellt aktiva infekteras någon gång av HPV. De flesta infektionerna är övergående, men om de kvarstår kan de orsaka livmoderhalscancer.

450 svenska kvinnor får livmoderhalscancer varje år och av dem dör ungefär 150 kvinnor, hemskt nog.

Karolinska institutet vill undersöka hur kunniga svenskarna är om HPV-viruset, vaccinet, livmodercancer och även hur mycket de kan tänka sig att betala för vaccinet. Idag är det inte subventionerat och kostar 4000-5000 kronor för de tre sprutorna.

Läs mer i DN: Offensiv mot kondylom och livmoderhalscancer

Läs mer om vaccinet i inlägget om det här på bloggen.