Thursday, December 14, 2006

Nyhet: Sexualundervisningen i skolan

Två korta nyheter om sexualundervisning i skolan.

RFSU meddelar att inte heller Alliansen tänker utbilda lärare i sexualkunskap. Som det är idag får lärarna ingen utbildning i ämnet, innan de ska ge eleverna sexualundervisning.

"Inte heller den borgerliga regeringen verkar ha för avsikt att utbilda blivande lärare i sexualitet. På en fråga från Nyhetsbrevet hur man ska komma åt problemet med att sex- och samlevnadsundervisning är obligatoriskt i den svenska skolan sedan 50 år, samtidigt som lärarna inte får utbildning i ämnet, svarar utbildningsminister Lars Leijonborg att regeringen saknar möjlighet att detaljstyra utbildningarnas innehåll ”hur angeläget detta än är.” "


RFSU berättar även i sitt nyhetsbrev för december att Skolverket har granskat tjugofyra läroböcker för grund- och gymnasieskolan, på uppdrag av regeringen. I flera av böckerna var männen överrepresenterade och i några förlöjligades eller nedvärderades kvinnor. Böckerna är inte heller bra ur ett homo- eller bisexuellt perspektiv då liten förståelse ges och de kan uppfattas som kränkande.

Källa: RFSUs skolsajt