Monday, November 27, 2006

Fråga: P-piller för män?

"Hej, varför finns det inte p-piller för män?

En bra fråga, men med komplicerat svar. Till att börja med så har man försökt utveckla p-piller för män i många år, ett p-piller för män har "varit på väg" i över tjugo år nu. Gång på gång har man läst om ett piller som snart ska komma på marknaden, men än så länge har det inte skett. Skälen till att det ännu inte har skett är många, fysiska och politiska.

Fysiska skäl:
Det finns ingen funktion i den manliga kroppen för att inte vara fertil. I kvinnokroppen finns en funktion för detta, när kvinnan redan är gravid så ska hon inte kunna bli gravid igen. Alltså finns det en naturlig funktion som går att sätta igång med kemiska medel. För män måste man gå omvägar, och på något sätt minska spermieproduktionen, dessa sätt behöver oftast kompletteras med testosteron för att mannen inte ska tappa sexlusten. Alla preparat hittills har krävt testorsteronsprutor med jämna mellanrum, vilket gör det besvärligt.

Politiska/samhällskritiska skäl:
Det finns inte ett tillräckligt stort intresse för p-piller för män. Det är kvinnor som blir gravida och måste ta konsekvenserna, vilket gör att ansvaret för preventivmedel främst vilar på kvinnan. Om mannen tar p-piller måste även kvinnan lita på mannen, annars är det hon som drabbas, vilket kan göra det svårt förutom i trygga förhållanden. Det är även lättare att få kvinnor att ta piller eftersom de känner ett mycket större behov av preventivmedel. Slutligen vägrar män gå med på biverkningar, de biverkningar som har funnits på manliga preventivmedel har männen inte gått med på, trots att de är mycket mindre än på p-piller för kvinnor.
När jag har frågat män i min omgivning om de skulle kunna tänka sig ta p-piller är alltid svaret "Visst, om det inte finns några biverkningar", när jag då rabblar upp de vanligaste biverkningarna av p-piller för kvinnor ("viktökning, huvudvärk, nedstämdhet, inverkan på den sexuella lusten och humörförändringar, illamående" klippt från en p-pillersorts bipacksedel) så säger de alltid att de aldrig skulle gå med på dem. Man kan fundera på varför kvinnor gör det.

Förhoppningsvis så lyckas forskarna få fram ett säkert preventivmedel för män i framtiden, men det kommer nog att dröja.

Hoppas detta var svar på din fråga.